Công nghệ mới

Quản lý chất thải như thế nào để đạt hiệu quả tốt

Quản lý chất thải bằng cách phân loại rác

Hiện nay đã có quá nhiều cuộc tranh luận về các công nghệ xử lý chất thải. Thế nhưng đó chỉ mới là một phần của hệ thống xử lý chất thải. Việc lập kế hoạch, quan trắc, lập dự toán ngân sách và đào tạo cũng rất quan trọng trong quá trình quản lý chất thải và xử lí chất thải Vì thế các cơ quan tổ chức và kể cả các cá nhân cần phải có chính sách và kế hoạch quản lý chất thải trong tình hình hiện nay.

Chính sách quản lý chất thải cần lập ra như thế nào?

Mô hình quản lý chất thải được thu nhỏ

Mô hình quản lý chất thải được thu nhỏ

Mô hình quản lý chất thải được thu nhỏ

Chính sách quản lý chất thải cần được thiết lập các ưu tiên chung. Khi kế hoạch đi vào cụ thể thì việc thực hiện chính sách khá đặc biệt quan trọng trong xây dựng và cải tạo một hệ thống quản lý chất thải

Đối với các quy trình vận hành chuẩn, đào tạo và các hướng dẫn khác có thể quy định vai trò, trách nhiệm của người lao động khi đảm nhận các nhiệm vụ quản lý các loại chất thải khác nhau.

Trong khi đó Hội đồng Quản lý chất phải thải chịu trách nhiệm xây dựng , tiếp đến là chỉ đạo thực hiện chính sách và kế hoạch. Đồng thời phải đảm bảo rằng cơ sở của mình luôn tuân thủ mọi quy định của luật pháp. Những nơi có điều kiện sẽ có khả năng đi xa hơn những quy định tối thiểu của luật pháp và đạt tới những tiêu chuẩn tốt hơn. Hội đồng Quản lý cũng có thể vận dụng các phương pháp phù hợp để khen thưởng những hành động tốt và xử phạt những hành động xấu hoặc nguy hại.

Ai sẽ là người Quản lý chất thải?

Chất thải sẽ chất đống nếu như không được quản lý

Chất thải sẽ chất đống nếu như không được quản lý

Số lượng chất thải cần phải có người đứng ra quản lý

Hội đồng cần có đại diện của lãnh đạo, đó là các đơn vị và những bộ phận mua sắm vật tư, tài chính, chuyên môn y khoa, quản trị. Ngoài ra còn có các bộ phận sửa chữa cũng như các công nhân trực tiếp làm việc với chất thải. Sau đó cần cử ra một người đảm nhận chức vụ Quản lý chất thải để điều phối tất cả mọi đối tác tham gia vào công đoạn phát sinh.

Người Quản lý chất thải cần phải giám sát thường xuyên. Khi xây dựng hệ thống mới, lúc đó việc đánh giá cơ bản ban đầu hết sức quan trọng trong cung cấp các dữ liệu tham khảo mà kế hoạch sẽ được thiết lập trên đó. Sẽ có một số liệu quan trắc có thể do chính quyền yêu cầu, nhưng một số sơ liệu khác sẽ để làm chỉ số về những thành công và thất bại của hệ thống mà trên thực tế có thể khắc phục được. Tiếp đến là báo cáo tài chính và chỉ ra những lợi ích của giảm thiểu chất thải và phân loại chất thải tái chế đem bán. Hội đồng quản lý chất thải cũng cần đặt ra các mục tiêu quản lý chất thải như: số lượng chất thải tái chế, giảm các ca tai nạn lao động và tai nạn lao động liên quan đến quản lý chất thải hoặc tổng lượng vật tư nguy hại cần mua sắm. Vì thế chính sách quản lý chất thải và mục tiêu cần phải được rà soát lại hàng năm với mục tiêu đạt được sự cải thiện liên tục.

Chủ đề liên quan:

Vì sao cần xử lý chất thải công nghiệp

Thi công bọc phủ composite

Quay lại danh sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *