Entries by admin

Tiêu chuẩn xử lý nước thải công nghiệp – quyết định mới nhất năm 2021

Nước thải công nghiệp có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sức khỏe, môi trường. Trước khi nước thải công nghiệp thải ra môi trường cần phải đạt các quy chuẩn mà nhà nước quy định. Vì vậy tiêu chuẩn xử lý nước thải công nghiệp được nhà nước quy định rất khắt […]