Thi công 4 bồn composite chứa hóa chất cho Nhà máy Meiko Nhật Bản

Bồn chứa hóa chất nồng độ cao

 

 

 

Thi công bồn composite chứa hóa chất cho Nhà máy Meiko Nhật Bản

Thi công bồn composite chứa hóa chất cho Nhà máy Meiko Nhật Bản

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *