Công nghệ mới

HAI QUY TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Hệ thống xử lí khí thải công nghiệp lớnHệ thống xử lí khí thải công nghiệp lớn

Quy trình xử lý khí thải công nghiệp thứ nhất

Quy trình xử lý khí thải thứ nhất được tiến hành bằng cách thu gom khí thải bằng chụp hút sau đó dẫn qua buồng lắng để lắng bụi. Dòng khí sau khi qua buồng lắng sẽ được dẫn vào tháp hấp thụ. Khí thải sẽ đi từ dưới lên, dung dịch hấp thụ ( vữa vôi) được đưa lên thân trụ và được phân phối đều lên lớp vật liệu đệm.

Dòng khí đi từ dưới lên, dòng lỏng đi từ trên xuống, tại lớp đệm cả hai tiếp xúc với nhau và xảy ra quá trình hấp thụ. NOx lắng xuống đáy tháp được đưa đến bể xử lý. Một phần CO được dung dịch hấp thụ giữ lại,  Khí thải ra vẫn còn chứa CO, dòng khí được dẫn qua buồng đốt có xúc tác. Khí CO cũng như các chất ô nhiễm khác cháy và tạo thành CO2.  Khí sau xử lý sẽ đi ra ở đỉnh tháp được thải ra ngoài ống khói cao.

Hệ thống xử lí khí thải công nghiệp lớnHệ thống xử lí khí thải công nghiệp lớn

Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp lớn

Dung dịch sau khi đi qua tháp hấp thụ sẽ  được sử dụng tuần hoàn. Theo thời gian, dung dịch giảm dần độ pH và chứa nhiều cặn. Nước thải này được dẫn tới bể lắng để tách bụi và các tinh thể thạch anh. Sau đó được dẫn đến bể trộn với dung dịch vôi. Khi bổ sung thêm dung dịch, một lượng dung dịch cũ sẽ được thải bỏ. Dung dịch mới lại được bơm vào tháp.

Ưu điểm của quy trình xử lý khí thải công nghiệp thứ nhất

+ Thu được bụi được ở dạng khô

+ Quá trình xử lý NOx cho phép thu hồi NO đồng thời tạo ra một loại phân bón có giá trị là Ca(NO3)2

+ Xử lý tốt khí thải CO

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP THỨ HAI

Khí thải được thu gom rồi đưa vào buồng lắng bụi bằng ống dẫn để thu hồi bụi có kích thước lớn. Dòng khí sau khi đi qua buồng lắng sẽ được dẫn qua xiclon thu hồi bụi  có kích thước nhỏ hơn. Khí thải được dẫn vào thiết bị làm nguội và làm lạnh từng bậc (làm lạnh bằng NH3 lỏng và khí sạch thải ra). Khí thải qua tháp hấp thụ có nhiệt độ vào khoảng 700C. Dung dịch N2 lỏng được bơm vào một bồn rồi được phân phối vào đỉnh tháp. Trong tháp hấp thụ. Nitơ lỏng và khí thải đều ở nhiệt độ khoảng 540C. Nitơ lỏng và khí chuyển động ngược chiều xảy ra quá trình tiếp xúc giữa pha lỏng và pha khí.

Khi đó, CO được hấp thụ và được giữ lại trong pha lỏng. Một phần N2 khuếch tán vào pha khí. Khí thải (nồng độ CO đạt tiêu chuẩn) được dẫn qua thiết bị trao đổi nhiệt. Tại đây. Hơi N2 được ngưng tụ thành lỏng và tuần hoàn vào tháp hấp thụ. Khí thoát ra còn lượng NOx sẽ được vào từ phía dưới của tháp hấp phụ bằng than hoạt tính. Trong tháp xảy ra sự tiếp xúc giữa khí NOx và than hoạt tính, khí NOx sẽ bị giữ lại. Khí sau khi qua tháp hấp thụ đi qua xiclon để lọc sạch tro. Khí đạt tiêu chuẩn được thải ra môi trường.

Ưu điểm của hệ thống xử lý khí thải công nghiệp thứ hai

+ Thu được bụi khô, các hạt bụi có kích thước nhỏ 10 µm

+ Hấp thụ CO bằng hấp thụ vật lý, đơn giản, chi phí, thấp

+ Có thể áp dụng khi cần xử lý với lưu lượng lớn, nồng độ chất ô nhiễm cao

+ Đạt hiệu quả kinh tế cao

+ Có thể thu hồi các chất để sử dụng tuần hoàn lại, hoặc chuyển sang công đoạn sản xuất ra sản phẩm khác

+ Xử lý NOx tương đối đạt 65 – 70%

Chủ đề liên quan:

Công nghệ mới

Bồn composite

Quay lại danh sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *