Công nghệ mới

Tìm hiểu cấu tạo của bể phốt tự hoại 3 ngăn

So với bể phốt 2 ngăn thì cấu tạo bể phốt tự hoại 3 ngăn không khác nhiều quá nhiều.  Và dưới đây là cấu tạo chi tiết của các ngăn bể phốt 3 ngăn thông dụng nhất đó là: chứa – lọc – lắng:

Ngăn chứa: là ngăn đầu tiên của bể phốt tự hoại 3 ngăn mà các chất thải, rác thải được xả trực tiếp trong quá trình sử dụng, chúng sẽ trôi xuống sau đó sẽ ở vị trí đây một thời gian nhất định để chờ phân hủy. Sau một quá trình phân hủy, các chất thải này sẽ biến thành bùn, nhưng đối với các loại rác thải khó phân hủy sẽ đọng lại. Trong 3 ngăn thì ngăn chứa này có không gian diện tích lớn nhất, bằng 2 ngăn kia cộng lại bởi đây là nơi chứa đựng rác thải từ khi chưa được phân hủy.

– Ngăn lọc: Sau khi đi qua ngăn chứa các chất thải sẽ chuyển sang ngăn tiếp theo là ngăn lọc. Ngăn này có chức năng lọc các chất thải còn đang lơ lửng. Nếu cấu tạo bể phốt 3 ngăn được chia thành 4 phần thì ngăn lọc chiếm thể tích 1 phần trong tổng thể tích.

– Ngăn lắng: Nhưng chất thải không thể phần hủy được sau khi đi qua ngăn chứa và ngăn lọc sẽ được đưa vào ngăn lắng ( ví dụ như: kim loại, tóc, vật cứng,… Ngăn lắng cũng sẽ chiếm thể tích 1 phần, bằng ngăn lọc trong cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn.

Cấu tạo hoat động của bể phốt tự hoại 3 ngăn

Cấu tạo của bể phốt tự hoại 3 ngăn

– Một số vật mà không thể phân hủy được như: tóc, kim loại, nhựa sau khi chảy vào bể lắng, gặp điều kiện thuận lợi chúng sẽ tự chuyển hóa sang dạng khí, không còn trong bể nữa.

**Điều kiện thuận lợi ở đây phụ thuộc vào:

– Nhiệt độ

– Thời gian lưu nước

– Lưu lượng dòng nước thải

– Cấu tạo và vi khuẩn có trong bể

– Tải trọng chất thải

Còn những chất thải lơ lửng trong nước ở ngăn lọc cũng được chờ lắng xuống đáy cho đến khi đầy trước khi chảy ra bên ngoài

– Mùi hôi của các chất thải sẽ được giảm đi nhiều so với khi chưa được xử lí ở bể phốt tự hoại 3 ngăn  sau quá trình phân hủy và lắng xuống đáy bể. Tuy nhiên quý khách cũng nên lưu ý, cần phải tiến hành thông hút định kì cho bể phốt để tránh tình trạng bể phốt bị  đầy và không thể tiếp tục sử dụng, gây bất tiện cho đời sống sinh hoạt gia đình bạn.

Xem thêm:

Bể phốt tự hoại

Bồn composite

Quay lại danh sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *