Bàn giao lô chậu hoa composite cho khách hàng

Lô chậu hoa composite hình chữ nhật đươc hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng

Bàn giao lô chậu hoa composite hình chữ nhật cho khách hàng

Bàn giao lô chậu hoa composite hình chữ nhật cho khách hàng

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.